ศาลอุทธรณ์ภาค 9
The Court of Appeal Region 9
News
ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ได้จัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 เข้าร่วมโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสูงของศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ด้วยวิธีการถ่ายทอดภาพ และเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ได้จัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ชั้นอุทธรณ์