ศาลอุทธรณ์ภาค 9
The Court of Appeal Region 9

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 9

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสูงของศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ด้วยวิธีการถ่ายทอดภาพ และเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

image เอกสารแนบ