ศาลอุทธรณ์ภาค 9
The Court of Appeal Region 9

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 9

20 ปี

๒๐ ปี ศาลอุทธรณ์ภาค ๙       

สื่อศาลอุทธรณ์ภาค ๙ (ไทย อังกฤษ ยาวี)  

รายงานประจำปี
    ประจำปี 2560-2561        
    ประจำปี 2559                  
    ประจำปี 2558                  
    ประจำปี 2557   

 
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานวันรพีฯ  
   

สถิติคดี
    ข้อหาสูงสุด 5 อันดับ (แพ่ง,อาญา) ปี 42-61
     ข้อหาสูงสุุด 5 อันดับ (คดีความมั่นคง) ปี 53-61
     ผลงานด้านคดี ความมั่นคง ปี 2554-2561 รอบเดือน มค.-ธค
     ผลงานด้านคดี สถิติปี 2546-2561 รอบเดือน มค.-ธค
     ระยะเวลาพิจารณาคดีแล้วเสร็จ ปี 46-61 รอบเดือน มค.-ธค

 
แผน ผล ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
      ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
      ภาพกิจกรรมประจำปี 2561     
 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

D-Court ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
   ระบบงานศาลอุทธรณ์ภาค ๙
      ระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวสำนวนคดี
      ระบบติดตามผลการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกัน)
      การติดตามข่าวสารและความรู้ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
      ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
      คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรม
      คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม
      ความรู้เกี่ยวกับ D - Court 2020
      คลังความรู้
      E - book 
          - ด้านกฎหมาย
          - ด้านบุคลกรในศาล
          - ด้านระบบงาน
          - ด้านงานวิจัย
  บริการประชาชน
      
ระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวสำนวนคดี
      ระบบติดตามผลการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกัน)
      การติดตามข่าวสารและความรู้ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
      คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรม
      คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม
      ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุคคลภายนอก
      ประชาสัมพันธ์ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
  บริการภายใน
      คู่มือปฏิบัติงานศาลอุทธรณ์ภาค ๙
      ระบบ E - learning สำนักงานศาลยุติธรรม
      สมุดโทรศัพท์ข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค ๙

       Streaming ศาลยุติธรรม
      ความรู้เกี่ยวกับ D - Court 2020
      คลังความรู้
      วิชาการ ถามตอบ
      E - book 
          - ด้านกฎหมาย
          - ด้านบุคลกรในศาล
          - ด้านระบบงาน
          - ด้านงานวิจัย
       คลังสมองศาลอุทธรณ์ภาค ๙